- Female - COCO CHANNEL Ventora

             

at new home (okolice Częstochowy)